Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Ngày đăng: 13/04/2024 02:21 PM

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

  - Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;

  - Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;

  - Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

  - Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

     ● Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang website của Phước Tín
     ● Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới.
     ● Để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

  - An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Tư vấn nhanh